Szakgimnáziumi képzés

Továbbtanulási lehetőségek 8. osztályosok számára

Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája

OM azonosító: 203052/002

Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.
Telefonszám/Fax: 62/550-486
E-mail: suli@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Honlap: www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Intézményvezető neve: Horváth Levente Attila
Intézményvezető e-mail címe: hla@kossuthzs-szeged.sulinet.hu
Pályaválasztási felelős neve: Palatinus Mirjam
Pályaválasztási felelős e-mail címe: ...
OM azonosító: 203052
Feladatellátási hely kódja: 002

Szakgimnáziumi osztályok

Ágazati képzés (9-12. évfolyam)
Képzési forma: nappali

Ágazat Szakmacsoport Kódszám A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Egészségügy Egészségügy 0201 4 + 1 32
Egészségügy Egészségügy (Emelt óraszámú nyelvi osztály) 0202 4 + 1 32
Képző- és iparművészet Művészet 0203 4 + 1 32
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 8 évfolyamának elvégzése.
Felvételi feltétel1 / Alkalmassági követelmények Iskolaorvosi vizsgálattal igazolt szakmai és egészségügyi alkalmasság.
Integrált felkészítés Van. Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2019.02.18-ig.
Írásbeli felvételi vizsga Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.
Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje: Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára: 2018.12.07.
A vizsgák helyszíne, ideje Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
6724 Szeged, Kodály tér 1.
Központi írásbeli ideje: 2019. január 19. 10 óra

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, az írásbeli jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Felvételi alkalmassági elbeszélgetés A képző- és művészeti ágazatra jelentkezők számára 2019. február 26-27.
A tanulók hozzanak magukkal 5-6 db tanulmányi rajzot és divattervezéshez kapcsolódó munkát (divatrajzot, mintatervet). A bíráló bizottság ezek alapján ítéli meg a tanuló alkalmasságát.
Szóbeli felvételi vizsga Szóbeli felvételi vizsga nincs.
A felvételi döntés alapja Az alábbiakban leírt pontszámítás alapján határozzuk meg a jelentkezők rangsorát:
 • 6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és biológia (természetismeret) tantárgyakból, valamint a két utolsó év informatika/rajz osztályzata (max. 100 pont).
 • Amennyiben a felvételiző a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nem szerzett jegyet az általános iskolában, az adott tantárgyból a többi felvételi tantárgy átlagát számítjuk be. Az egységes írásbeli felvételin elért eredmény (matematika: max. 50 pont + magyar nyelv: max. 50 pont = max. 100 pont).
 • Az azonos pontszámot elért tanulók közül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a felvételi rangsorban előrébb kerülnek.
A felvételről való értesítés módja és ideje A jelentkezőket és az általános iskolát írásban értesítjük 2019. április 30-ig.
A képzés kezdete 2019/2020. tanév rendje szerint, várhatóan 2019. szeptember 1.
Emelt szintű érettségire való felkészítés Kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) mellett testnevelés és a komplex szakmai vizsgatárgy.
Emelt óraszámú képzés 0202: idegennyelv (heti 6 óra)
Oktatott idegen nyelv Angol vagy német.
Oktatott természettudományos tantárgyak 9. évfolyam: komplex természettudományos tárgy
10-12. évfolyam:
 • 0201, 0202: biológia
 • 0203: fizika
A tanulmányokat záró vizsga
 • A 12. évfolyam végén érettségi vizsga. (A négy kötelező és az 5. szakmai érettségi vizsgatárgyból.)
 • A 13. évfolyam végén OKJ szakmai vizsga az egészségügyi ágazatban a választott szakképzésnek megfelelően.
Megszerezhető mellék-szakképesítés Érettségivel megszerezhető szakképesítések:
 • 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
 • 51 345 02 Képző- és Iparművészeti program- és projektszervező
Kollégiumi elhelyezés Szegedi Városi Kollégium kollégiumaiban.
Nyílt napok időpontjai
 • 2018. november 14. 10 óra
 • 2018. december 12. 10 óra
 • 2019. január 16. 10 óra
Egyéb fontos tudnivalók A négy év alatt közismereti és szakmai elméleti tantárgyak tanítása, valamint gyakorlati oktatás folyik.
Csoportbontásban tanítjuk pl. az idegen nyelvet, matematikát, informatikát, magyar nyelv és irodalmat, ill. a szakmai tantárgyak jelentős részét.

1 Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § (4)). A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 50. § (2) bekezdése szerint amennyiben a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.